January 23, 2020

Instalo Vtiger Integration ne Vicidial

               Instalo Vtiger Integration ne Vicidial

Ka pak probleme të zakonshme të konfigurimit për përdoruesit e rinj pas instalimit të suksesshëm.
Prandaj vendosa të ndaj udhëzuesin tim me të tjerët.
Ndoshta administratorët një udhëzues si ky mund ta ndajnë me të tjerët.

Do flas për këto të treja
1. MySQL
2. Installation of Vtigercrm 5.0.4
3. Integration with VICIDIALNOW VERSION: 2.0.5-173

Le ti marrim hap pas hapi

1. per MySQL (komandat duhet te shkruhen sic jane shkruar posht)
#mysql -u root -p (nese do te te kerkoj paswordin beji default ne vicidialnow)
mysql>GRANT ALL on vtigercrm504.* TO [email protected]’%’ IDENTIFIED BY ‘vtuser’;
mysql>GRANT ALL on vtigercrm504.* TO [email protected] IDENTIFIED BY ‘vtuser’;
mysql>create database vtigercrm504;
mysql>quit

2. Instalimi i Vtigercrm 5.0.4
#cd /var/www/html
#rm -r -f vtigercrm
#wget http://voxel.dl.sourceforge.net/sourceforge/vtigercrm/vtigercrm-5.0.4.tar.gz
#gunzip vtigercrm-5.0.4.tar.gz
#tar xvf vtigercrm-5.0.4.tar
#chmod -R 0777 vtigercrm
#cd vtigercrm

* në shfletues shkoni në URL-në e mëposhtme: http: //ip-address/vtigercrm/index.php
* Futni informacionin e kontaktit dhe klikoni butonin START në pjesën e poshtme të ekranit
* në konfigurimin e sistemit vendosni bazën e të dhënave për: <ip-address>
* Përdoruesi i bazës së të dhënave / pass: vtiger / vtuser
* emri i bazës së të dhënave: vtigercrm504
* Ndryshoni default password admin (vtadmin) dhe standarduser (vtuser)
* klikoni për të instaluar vtiger, pastaj ndiqni udhëzimet në ekran

Pas instalimit të suksesshëm do të kërkojë hyrjen në vtiger crm, ju mund të identifikoheni për të provuar nëse gjithçka është në rregull.

Fjalëkalimi për admin të identifikoheni është “vtadmin”, ne e kemi zgjedhur këtë në hap të vështirë.

Tani ne duhet të patch këtë instalim të ri të vtiger për të punuar me VICIDIALNOW
Shënim: Sigurohuni që të ekzekutoni këto komanda në dosjen vtigercrm

#wget http://www.eflo.net/files/Vtiger504_vicidial.patch
#patch -p1 < ./Vtiger504_vicidial.patch

Pas kësaj ndërfaqe admin admin për integrimin dhe sinkronizimin e përdoruesit
Admin-> Cilësimet e Sistemit

3. Integrimi në VICIDIAL

Enable Vtiger Integration: 1
Vtiger DB Server IP: <your ip>
Vtiger DB Name: vtigercrm504
Vtiger DB Login: vtiger
Vtiger DB Password: vtuser
Vtiger URL: <yout ip>/vtigercrm

 

Dërgoni cilësimet dhe klikoni “Kliko këtu për të sinkronizuar përdoruesit me Vtiger”
Kjo do të sinkronizojë të gjithë përdoruesit me VTIGER
Shënim:

Pas sinkronizimit fjalëkalimi i admini

stratorit VTIGER zëvendësohet me fjalëkalimin tuaj VICIDIALNOW admin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *