January 26, 2020

Dem

Dem

Fjala ‘Dem’ e shqipes, sigurisht edhe ky një emërtim i lashtë dhe tepër i përdorur edhe si simbol i të #fuqishmit {Zot -Mbret} në monedhat e ndryshme të lashta Frigjiane ashtu edhe në ato ‘iliro -shqiptare’ ky emërtim buron nga PAlb *dâm-n’. nga ku kemi fjalët e tjera shqipe; Dâm, dêm, dêmtoj, dënoj, #vras, etj. {si, demon, demonstrate, demonstrim; ushtrime force].

Por ajo që na tërhoqi vëmendjen këtu është se edhe gjuha greke huazon prej shqipes këtë fjalë por me kuptimin: *δαμαλος = viç’ dhe jo ‘Dem’, sepse në greqishte kemi: ‘Tavros = Dem’ fjalë kjo e cila sërish flet shqip: T’avros = Tâvret > DEM i Fuqishëm, Tê vret. (t=s) vret; vras.
Dhe më tej vërejmë se bashkimi i fjalës shqipe ‘Dem’ prej gegënishtes ‘Dâm + Lugë = Damalug’ > Lugu, parmenda e lugët që tërheq Demi për të levruar Dheun amë; (Dhemetra).

Kjo është gjuha shqipe: Ama e gjithë gjuhëve IE dhe më tej …

Nga Mili Butka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *